Algemene Ledenvergadering op 08 maart 2019

Geacht Platax-lid,

Wij nodigen je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax op vrijdag

8 maart 2019 om 20.00 uur (ontvangst 19.30 uur) in het clubhuis. Bij deze uitnodiging ontvang je de agenda, het concept van de notulen van de ledenvergadering van 2018 en de financiële stukken over het jaar 2018.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering is de gelegenheid waar belangrijke beslissingen over Platax worden genomen. Ook dit jaar benadrukken wij daarom dat de aanwezigheid van alle leden zeer gewenst is en wij gaan graag uit van ieders aanwezigheid. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, laat dit dan tijdig weten. Je kunt eventueel een ander Platax lid schriftelijk machtigen om tijdens de vergadering je stem uit te brengen.  Machtigingen kunnen tot 15 minuten vóór aanvang van de vergadering worden ingediend, Een machtiging is een officieel papier waarop duidelijk wordt vermeld; de naam van de machtiging verlener met handtekening, de naam van de gemachtigde en de datum van de vergadering waarvoor de machtiging wordt afgegeven.  Als jij je voor het komende jaar kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie of je wilt aan- of afmelden voor een commissie, dan ontvangen wij daar graag schriftelijk bericht van.

Wij wijzen er op dat tijdens de jaarlijkse ledenvergadering alle bestuursleden officieel aftreden en opnieuw door de leden gekozen kunnen worden als de betreffende bestuurders zich opnieuw beschikbaar stellen. De voorzitter wordt door de leden in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden binnen het gekozen bestuur verdeeld. 

Het bestuur wil dit jaar ook graag een aantal vragen stellen aan de leden.

Zo is er na de vergadering het probleem dat het minimum aantal bestuursleden niet gehaald wordt met het uit het bestuur treden van Martijn Vogel.

Graag zien wij je vrijdag 8 maart 2019 vanaf 19.30 uur.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur

Martijn Vogel,

Secretaris Duikteam Platax