Platax protocol COVID-19

Beste leden,

Zoals eerder geïnformeerd heeft het bestuur overleg gehad over het hervatten van enkele activiteiten. Graag willen wij jullie hierover informeren.

Belangrijke noot: alle genomen beslissingen zijn gemaakt op basis van informatie en verwachtingen op dit moment en kunnen derhalve na nieuw bestuursoverleg aangepast, dan wel verlengt of verkort worden.

Allereerst willen wij aangeven dat ook wij het ontzettend jammer vinden dat vele activiteiten nu zijn afgezegd, en ook nog niet alle activiteiten hervat kunnen worden. Juist nu het duikseizoen is begonnen en het zonnetje straalt, neemt de zin toe om elkaar op te zoeken voor een mooie duik. Ook de teleurstelling van het Hemelvaartkamp die dit jaar niet door kan gaan is groot. Maar veiligheid gaat boven alles! Gelukkig is naast de teleurstelling ook veel begrip. Daarvoor willen wij alle leden bedanken. Want ook al zien we jullie fysiek nu niet, jullie zijn toppers!!

Wij hebben gekeken naar alle regels en adviezen die op dit moment gelden en op basis daarvan zijn unaniem in het bestuur de volgende besluiten genomen:

De huidige opleidingen (1* en 2*) zullen per direct hervat worden.

Door de instructeurs is een protocol opgezet hoe dit hervat zal worden en welke voorwaarden en aanpassingen gelden. Zo zullen de opleidingsduiken niet in groepsverband plaatsvinden, maar maximaal 1 buddypaar met 1 instructeur. Dit protocol zal gedeeld worden met de betreffende cursisten.

Geen gebruik van het zwembad tot tenminste 1 september 2020

  • Geen gebruik van het zwembaduur (woensdag 21.00-22.00 uur) tot tenminste 1 september 2020.
  • Niet leveren van badmeesters in het uur voor Platax (woensdag 20.00-21.00 uur) tot tenminste 1 september 2020.

Hiervoor zijn meerdere overwegingen geweest, waarbij de belangrijkste is dat het bestuur geen verantwoordelijkheid hiervoor wil dragen op dit moment (mede met alle geldende regels) en dit ook niet wil neerleggen bij de Platax badmeesters. Daarbij wordt voor het eigen zwembad uur een lage opkomst verwacht, in verband met het gesloten houden van het clubhuis (zie volgende punt).

Geen gebruik van het Clubhuis tot tenminste 1 september 2020

  • Het clubhuis blijft in principe gesloten voor (bar)bijeenkomsten tot in ieder geval 1 september 2020.
  • Uitzondering hierop is de vulcursus op 20 mei 2020.

Het bar gedeelte van het clubhuis wordt gezien als ‘sportkantine’ waarvoor de overheid heeft besloten dat deze tot 1 september 2020 gesloten moeten blijven. Daarnaast gelden vele regels voor routing, ontsmetten, afstand houden etc. waarvoor het bestuur geen verantwoordelijkheid wil en kan dragen.

Het onderhoud van het clubhuis wordt bijgehouden (reeds onderverdeeld). De voorraden die over datum zullen gaan worden binnenkort onder de leden aangeboden tegen kostprijs!

Gebruik buiten vulstation

Het buiten vulstation is vrij om te gebruiken. Wel wijzen wij de leden op hun verantwoordelijkheid van het ontsmetten van de handen en apparatuur voor en na gebruik (vooralsnog zelf meenemen). Binnenkort zal in het luikje van het buitenvulstation ontsmettingsmiddel geplaatst worden, welke gebruikt dient te worden. 

Geen georganiseerde (duik)activiteiten tot tenminste 1 september 2020

Alle gebrevetteerde leden zijn vrij om zelf te duiken, maar er worden geen (duik)activiteiten georganiseerd. Reden hiervoor is het huidige verbod op samenscholing en om drukte te beperken op de duikstekken. Duikers zijn vrij om zelf buddyparen te maken en een mooie duik te maken.
Hierbij wil het bestuur benadrukken dat de leden zich dienen te houden aan het protocol geschreven door de NOB, en welke te vinden is op: https://onderwatersport.org/corona/

De belangrijkste punten uit het protocol staan onderaan samengevat (afbeelding).

Hoewel de meeste duikstekken inmiddels open zijn (of gaan), kan het zijn dat de parkeerplekken of duikstekken bij drukte worden afgesloten.

Houd je aan het NOB protocol, neem je eigen verantwoordelijkheid en gebruik uiteraard gewoon je gezond verstand hierbij.

Hervatting (duik)activiteiten na 1 september

Wij hopen dat na 1 september weer activiteiten herstart kunnen worden. Maar helaas kunnen wij op dit moment nog niet toezeggen dat dit zal gebeuren. Zodra er meer zicht is op hoe wij (duik)activiteiten op verantwoorde wijze kunnen hervatten, zal dit uiteraard worden besproken!

Tot die tijd wensen wij iedereen mooie en veilige duiken toe!

Duik- of club gerelateerde vragen en vragen voor duikbuddy’s kan gewoon onderling en via Whatsapp.

Vind je het leuk om onderling wat meer contact met Platax leden te hebben over allerlei zinnige en onzinnige dingen kun je je ook aanmelden bij de Whatsapp groep ‘Platax koffiehoek’ (aanmelden bij Edwin).

En uiteraard kun je voor vragen, opmerkingen of andere informatie die je wilt delen terecht bij het bestuur. Hopelijk zien we elkaar vanaf september weer bij de club, of wellicht straks al langs de waterkant! 

Namens het bestuur, Yvonne Holzmann

Geen fotobeschrijving beschikbaar.